Naše nabídka | OMT-Obalovna Moravská Třebová, s. r. o.

Nacházíte se zde: www.omtsro.cz » Články » Naše nabídka

Naše nabídka

detail obrázku

Druhy asfaltových směsí:

* ACO 11 S      *ACP 22+
* SMA 11 S      *ACL 22S    
* SMA 8 S
* ACO 11+
* ACP 16+
* ACO 8
* ACO 11
* ACL 22
* ACL 16 S

Naše společnost se zabývá zejména výrobou asfaltových směsí pro použití na výstavbu a opravy vozovek, parkovišť, chodníků a jiných zpevněných ploch. Dále prodáváme drcené kamenivo pro stavební účely.Zabýváme se též technickým poradenstvím v oblasti výstavby a oprav komunikací. 

Sortiment asfaltových směsí je  členěn na kvalitativní třídy "S" (předchozí označení  I. dle TP 109) , "+" ( předchozí označení I.) a bez označení (dříve II.). Směsi se podle způsobu a místa použití vyrábějí dle harmonizovaných českých technických norem ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5  a ČSN EN 13108-7. Pro nadstandardní použití jsou některé výrobky vyráběny podle TKP kap.5 a TKP kap.7 .

Výroba probíhá na moderní obalovně BENNINGHOVEN MBA 160 šaržového typu s maximálním výkonem výroby 160 tun obalované směsi za hodinu.

Topným médiem obalovny je zemní plyn, k odlučování drobných prachových částic jsou instalovány látkové filtry typu PVS-K, schválené ČIŽP dne 11.12.1995, které vykazují emisní limity nižší než 20 mg/m3. Teplonosným médiem je Thermatol-T, jehož provoz byl odsouhlasen Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne 5.4.1993 pod j.č. HEM-343 6-26.3.1993. V areálu jsou osazeny sedimentační nádrže, odlučovače ropných látek a retenční jímky. Všechna tato zařízení jsou navržena k maximální ochraně životního prostředí.

 

detail obrázkudetail obrázku

Technologie obalovny je vybavena osmi skladovacími kójemi o kapacitě 10 000 tun kameniva, šesti dávkovači kameniva a‘ 20 tun, čtyřmi cisternami na asfalt s celkovým objemem 160 tun s možností míchání a přidávání aditiv. Dvojkomorové silo na vápenec a kamennou moučku pojme celkem 60 tun.

Horké třídění je osazeno čtyřmi síty a zásoba horkého vytříděného materiálu v zásobnících nad míchačkou je 20 tun. Expediční silo hotové směsi se dvěma vypouštěcími uzávěry má kapacitu 50 tun.

Výrobní proces je řízen počítačovým systémem HAS 93 a programem Asphalt. Tato sestava zaručuje ideální podmínky pro bezproblémový provoz při maximálním využití kapacity celého zařízení. 

OMT - Obalovna Moravská Třebová s.r.o.

 


Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov 1
571 01 Moravská Třebová 1


IČO: 27485650 / DIČ: CZ27485650


mobil 724 212 472 +420 602 613 982


telefon +420 461 540 063 +420 461 619 761


e-mail jaroslav.cizek@omtsro.cz


www.omtsro.cz


NAŠE NABÍDKA


CERTIFIKÁTY


FOTOGALERIE


CENÍKY A DALŠÍ SLUŽBY


KONTAKT